GREAT CORNER

great-corner-logo.png

ผู้ให้บริหารระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ ติดตามรถ ด้วยระบบแผนที่ google map สามารถใช้งานได่ทุที่ ทั้ง computer และ Smart phone”



อุบัติเหตุบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเอง การรับมือเรื่องการเจรจา

อุบัติเหตุทางรถยนต์บนท้องถนนถือเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้บ่อยมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนความประมาทขณะขับขี่บนท้องถนน ทั้งการขับเร็ว การไม่ชินทาง หรือเมาแล้วขับ ซึ่งสามารถเกิดขึ้น

เพราะโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่เราไม่สามารถขาดมันได้ไปเสียแล้ว และผู้คนมากมายไม่ว่าใครต่าง

น้ำหล่อเย็น หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์สามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการทำงาน

 

ให้เราช่วยคุณหา

กรอกรายละเอียดของคุณทิ้งไว้เพื่อที่เราจะได้ส่งข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆ หรือโทรไปเพื่อนำเสนอผู้ให้บริการ GPS Fleet Management ที่ดีที่สุด