การเช็คเบี้ยประกันรถยนต์

เพราะประกันภาคบังคับอาจไม่ได้ครอบคลุมการชดใช้ค่าเสียหายให้กับยานพาหนะของคุณในบางกรณี ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจึงถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญ และควรจะทำติดรถไว้ เพื่อคอยสนับสนุนช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ โดนโจรกรรม หรือโดนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้รถของคุณเกิดความเสียหาย
โดยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 5 ประเภทคือ

ประกันรถยนต์ชั้น 1

เป็นประกันรถยนต์ที่คุ้มครองความเสียหายทุกรูปแบบ ชดใช้ค่าสินไหมได้ดีที่สุด มีทุนสูงพร้อมสนับสนุนเต็มที่ พร้อมเคลมแอปแบบเรียลไทม์ แต่ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดในบรรดาประกันทั้งหมด เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถหรูซึ่งต้องการการคุ้มครองสูงเพื่อรองรับความเสียหายในทุกกรณี

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

เป็นประกันที่มีราคารองลงมาจากประกันรถยนต์ชั้น 1 แต่ก็ยังคงได้รับการคุ้มครองที่ดีเยี่ยม รองรับความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม มีระบบเคลมแอปแบบเรียลไทม์คอยสนับสนุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ต้องการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูงถึงกับระดับประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

เป็นประกันที่มีราคาเหมาะสมมากที่สุดสำหรับผู้ที่ฐานะมั่นคง และต้องการคุ้มครองขนาดกลางซึ่งรองรับเหตุจำเป็นต่าง ๆ ไว้อย่างครบครัน โดยคุ้มครองทั้งกรณีรถไฟไหม้และการถูกโจรกรรม รวมถึงบริการเคลมแอปแบบเรียลไทม์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+

ถือเป็นประกันที่ดีไม่น้อยไปกว่าประกันชั้น 2 เลยทีเดียว โดยมีการคุ้มครองทั้งกรณีชนกับยานพาหนะทางบก มีบริการรถยก24 ชั่วโมงและ บริการเคลมแอปแบบเรียลไทม์
การคุ้มครอง กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (ชดใช้ค่าสินไหมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง) หากรถเกิดความเสียหายและอยู่ภายใต้ในข้อตกลงของกรมธรรม์บริษัทประกันภัย ทางบริษัทจะช่วยค่าขนย้ายไปจนถึงค่าดูแลรักษารถยนต์ โดยนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุไปจนถึงการซ่อมแซม หรือเป็นไปตามการใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งจะคิดไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซมตามที่จ่ายจริงไป

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีราคาย่อมเยาว์มากที่สุด สามารถเข้าถึงประกันนี้ได้ง่าย เนื่องจากใช้ค่าใช้จ่ายในจำนวนที่ไม่มาก และจะคุ้มครองเฉพาะเหตุจำเป็นที่สุดเท่านั้น ทั้งการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงบริการเคลมแอปแบบเรียลไทม์


การคุ้มครองจะเน้นการรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ชดใช้ค่าสินไหมสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อหนึ่งครั้ง) บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง ให้แก่ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก รับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่กำหนด โดยบริษัทจะรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินประกันตามที่ระบุไว้

ในขณะที่การรับผิดชอบต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก (รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน1 ล้านบาทต่อหนึ่งคนและชดใช้เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อหนึ่งครั้ง)ล้อแม็กเป็นสุดยอดไอเท็มแต่งรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบรรดาของแต่งรถทั้งหมด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเผยความเท่ห์ หรือความสวยงามให้กับตัวรถได้ชัดเจนสะกดสายตา โดยนอกจากล้อแม็กจะเป็นอุปกรณ์แต่งรถที่หาซื้อได้ง่ายแล้ว

ความเป็นศิริมงคลนั้นนับเป็นความเชื่อที่ช่วยสร้างความสบายใจ และเพิ่มพลังทางบวกให้กับจิตใจเปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างหนึ่ง

รถโดยสารประจำทางหรือที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่า รถเมล์ ถือเป็นระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่มีมาอย่างยาวนาน

ความรักคือสิ่งสวยงามบนโลกใบนี้เสมอ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักกลายเป็นความหวาดระแวงมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ ๆ

 

ให้เราช่วยคุณหา

กรอกรายละเอียดของคุณทิ้งไว้เพื่อที่เราจะได้ส่งข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆ หรือโทรไปเพื่อนำเสนอผู้ให้บริการ GPS Fleet Management ที่ดีที่สุด