ประกันภัยรถยนต์ 3+

ประกันรถยนต์นั้นมีหลายระดับ ทั้งประกันชั้น 1 ที่ครอบคลุมสิทธิการคุ้มครองได้หลายกรณีที่มีแม้กระทั่งอุบัติเหตุจากภัยพิบัติธรรมชาติ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ที่รองรับรถที่มีอายุการใช้งานมากรวมถึงกรณีรถไฟไหม้หรือรถหายซึ่งประกันก็จ่ายให้อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกรองลงมาอีกด้วย แต่ถ้าหากใครมีงบใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อระดับ 2+ ก็ยังมีประกันรถยนต์ 3+ ที่มีราคาถูกลงมาอีก แต่มีการคุ้มครองที่ดรอปลงมาจาก 2+ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ ไม่รองรับเหตุรถหายและกรณีรถไฟไหม้ ซึ่งถ้าหากรถของคุณไม่ได้ติดแก็สและไม่เข้าข่ายต่อการถูกโขมยเช่น เป็นรถหายากหรือรถสะสม เป็นรถรุ่นที่นิยมถูกโจรกรรม หรือมีที่จอดรถที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโขมย ประกันภัยรถยนต์ 3+ อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์กับคุณได้

  • ความคุ้มครองหลักของประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
  • กรณีอุบัติเหตุรถชนกันบนทางบก


เมื่อมีอุบัติเหตุยานพาหนะชนกันบนทางบกและมีความเสียหายทางทรัพย์สินโดยคุณมีประกันภัยรถยนต์คุ้มครองอยู่ในระยะเวลานั้น บริษัทประกันภัยจะเข้ามาตรวจสอบประเมินความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์เครื่องแต่งรถยนต์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ตามที่ระบุไว้ในตารางตั้งแต่ต้น โดยทั่วไปแล้วทางบริษัทประกันมักจะจ่ายค่าสินไหมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง

บริการรถยก 24 ชั่วโมง

หลังจากที่รถมีการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความเสียหายทางทรัพย์สินเกิดขึ้น หากคุณมีประกันภัยรถยนต์คุ้มครองอยู่ในระยะเวลานั้น คุณจะได้สิทธิจากบริษัทประกันภัยในการช่วยออกค่าบริการรถยกตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ซึ่งบริษัทจะช่วยจ่ายให้ตั้งแต่บริการยกรถออกจากที่เกิดเหตุ จนถึงขั้นตอนการซ่อมแซม หรือจนกว่าการชดใช้ค่าสินไหมทุกกระบวนการจะแล้วเสร็จตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยมีอัตราการจ่ายเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อมในบริการนี้

หรือหากคุณได้ตรวจสอบมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายของประกันภัยรถยนต์ 3+ นั้นไม่สอดคล้องเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของคุณ ก็ยังมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ที่มีอัตตราค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามารองรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งคุ้มครองเฉพาะการจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับคู่กรณีเท่านั้น ส่วนค่าซ่อมแซมรถของคุณนั้นคุณจะต้องเป็นฝ่ายจัดการจ่ายเอง ซึ่งนับว่าคุ้มค่ากับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถขับออกไปไหนมาไหนบ่อย ๆ หรือ เป็นคนที่กังวลต้องเคร่งเครียดตลอดการขับขี่ว่าจะเจอภาวะถูกเรียกค่าเสียหาย และไม่สามารถรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้กับคนอื่น ๆ ได้ไหว ก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันรถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีราคาสูงใช่เล่น เรียกว่าบางคนกว่าจะมีรถกับเขาได้สักคันต้องเก็บเงินดาวน์หลายปี

ใบขับขี่แบบดิจิทัล หากคิดจะสมัครจะต้องทำอย่างไร? ปัญหานี้น่าจะอยู่ในใจของใครหลายคนที่อาจเคยได้ทราบข้อมูลผ่าน

ความเป็นศิริมงคลนั้นนับเป็นความเชื่อที่ช่วยสร้างความสบายใจ และเพิ่มพลังทางบวกให้กับจิตใจเปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างหนึ่ง

กระจกเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีความโปร่งแสง ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังหรือสะท้อนภาพที่อยู่ด้านหน้า

 

ให้เราช่วยคุณหา

กรอกรายละเอียดของคุณทิ้งไว้เพื่อที่เราจะได้ส่งข่าวสารหรือโปรโมชั่นดีๆ หรือโทรไปเพื่อนำเสนอผู้ให้บริการ GPS Fleet Management ที่ดีที่สุด